CHÍNH SÁCH HOÀN, HỦY

* Hủy phòng:
– Nếu huỷ phòng trước 5 ngày thì được hoàn 100% (trừ phí chuyển tiền).
– Trong 5 ngày trước ngày check in mà huỷ thì hoàn 50% tiền phòng.
– Huỷ sau khi nhận hướng dẫn check in/trong ngày check in, không được hoàn tiền phòng.

*Thay đổi ngày: chỉ áp dụng trước 3 ngày check in. Sazi sẽ thu khoản phí chuyển ngày

*Căn Tháng Vàng: Không được Hoàn hủy/chuyển ngày.