CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khách hàng cần thanh toán toàn bộ số tiền (SaziHome – căn hộ homestay) hoặc 50% tiền phòng (SaziHotel-khách sạn) vào ngày đặt phòng theo 2 hình thức:

  • Chuyển khoản theo số tài khoản trong quá trình đặt phòng
  • Thanh toán bằng thẻ visa (sắp triển khai).