giangsinh

5 NHÀ THỜ LÂU ĐỜI NHẤT SÀI GÒN

Các công trình Công Giáo trăm tuổi tại Sài Gòn luôn lưu giữ những nét đẹp văn hoá đặc biệt mà mỗi dịp Giáng Sinh …